Nội Thất DG

Áp Dụng Dây Chuyền Hiện Đại Trong Sản Xuất Nội Thất Gỗ Xuất Khẩu

Thứ Hai, 03/10/2022
Trần Đạt

Công ty TNHH Kettle Interiors Asia là đơn vị tiên phong trong việc đầu tư và đưa vào sử dụng dây chuyển sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất gỗ tự động hoá nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm

 

 

Viết bình luận của bạn